• Câu hỏi:

  What do people do?

  • A. They decorate their houses and streets.
  • B. They give presents to monks and to poor people.
  • C. They send each other cards.
  • D. all are correct

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC