AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What can we infer from the passage that astronomers still need to get more detailed observation of Mercury?

  • A. Better and more space telescopes
  • B. More hypotheses
  • C. Larger space telescopes
  • D. More ways to prove hypotheses

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>