AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What can be inferred from the last paragraph?

  • A. people who are very interested in boring hobbies are criticized.
  • B. stamp collecting is not popular nowadays.
  • C. the word 'anorak' is derived from Japanese.
  • D. a & b are correct.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>