AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We paddle the ____ slowly upstream.

  • A. ship
  • B. canoe
  • C. bus
  • D. train

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>