AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Water polo became popular in America in _______.

  • A. the middle of the 19th century
  • B. in 1870
  • C. in 1888
  • D. by the late 1890's

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA