YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Water can be held on the land by vegetation = ______.

  • A. plants used as food
  • B. grown trees
  • C. the growth of plants
  • D. plants and trees

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA