• Câu hỏi:

  Vùng trung du miền núi Bắc bộ không có đặc điểm nào sau đây

  • A. Là khu vực gió mùa ngoại chí tuyến
  • B. Giaps vùng kinh tế Bắc Trung bộ và đồng bằng sông Hồng
  • C. Vùng biển rộng ở Đông Nam
  • D. Giaps Trung Quốc, Thượng Lào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC