AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng dưới đây của vỏ não chỉ có ở người là:

  • A. Vùng hiểu tiếng nói và chữ viết
    
  • B. Vùng vận động cơ thể
  • C. Vùng chi phối cảm giác cơ thể
  • D. Cả a, b, c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>