• Câu hỏi:

  Vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tây Nam khô nóng là:  

   

  • A. Duyên hải Nam Trung Bộ
  • B. Bắc Trung Bộ
  • C. Tây Nguyên
  • D. Tây Bắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC