• Câu hỏi:

  Vùng biển nước ta có các đảo đông dân là 

  • A. Côn Sơn, Cát Bà, Lý Sơn, Cái Bầu, Phú Quốc
  • B. Cồn Cỏ, Phú Quốc, Cát Bà, Cái Bầu, Lý Sơn
  • C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Phú Quý, Phú Quốc, Lý Sơn
  • D. Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC