• Câu hỏi:

  Vùng biển nào của Việt Nam được xem là có chế độ Nhật Triều điển hình nhất thế giới

  • A. Vịnh Cam Ranh
  • B. Vịnh Bắc bộ
  • C. Từ Quảng Bình đến Đà Nẵng
  • D. Vịnh Thái Lan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC