YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Với số mol bằng nhau, phương trình hóa học nào điều chế được nhiều khí oxi nhiều nhất là:

  • A. 2KClO3 → 2KCl + 3O2 (điều kiện: nhiệt độ và xúc tác MnO2)
  • B. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (điều kiện: nhiệt độ)
  • C. 2HgO → 2Hg  + O2 (điều kiện: nhiệt độ)
  • D. 2KNO3 → 2KNO2 + O2 (điều kiện: nhiệt độ)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15741

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA