• Câu hỏi:

  Với giá trị nào của m, hàm số y=x3-2x2+mx-1 không có cực trị?

  • A. \(m \ge \frac{4}{3}\)
  • B. \(m < \frac{4}{3}\)
  • C. \(m \le \frac{4}{3}\)
  • D. Không tồn tại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  y' = 3x2 - 4x + m. Hàm số không có cực trị <=> y’=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép <=> Δ' ≤ 0 <=> 22 - 3m ≤ 0 <=> m ≥ 4/3

  Do đó hàm số không có cực trị khi m ≥ 4/3

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC