ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của m, hàm số y=x3-2x2+mx-1 không có cực trị?

  • A. \(m \ge \frac{4}{3}\)
  • B. \(m < \frac{4}{3}\)
  • C. \(m \le \frac{4}{3}\)
  • D. Không tồn tại
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  y' = 3x2 - 4x + m. Hàm số không có cực trị <=> y’=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép <=> Δ' ≤ 0 <=> 22 - 3m ≤ 0 <=> m ≥ 4/3

  Do đó hàm số không có cực trị khi m ≥ 4/3

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1