AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Virut thường không thể trực tiếp xâm nhập tế bào thực vật vì…

  • A. thành tế bào thực vật rất bền vững.
  • B. không có thụ thể thích hợp.
  • C. kích thước lỗ màng nhỏ.
  • D. cả A và C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>