AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Virut có cấu tạo gồm

    • A. vỏ prôtêin ,axit nuclêic và  có thể có vỏ ngoài.
    • B. có vỏ prôtêin và ADN.
    • C. có vỏ prôtêin và ARN.
    • D. có vỏ prôtêin,  ARN và có thể có vỏ ngoài.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>