AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vietnam's Minister of Planning and Investment / the government / target / a GDP growth of around 8.5% / 2007.

  • A. To Vietnam's Minister of Planning and Investment states that the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
  • B. As Vietnam's Minister of Planning and Investment, the' government targets a GDP growth of around 8.5% during 2007.
  • C. Vietnam's Minister of Planning and Investment said that the government, targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
  • D. According to Vietnam's Minister of Planning and Investment, the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA