AMBIENT
 • Exercise 1: Choose the best sentence that can be made from the words given.

  Câu hỏi:

  Vietnam / an average growth in GDP / 7.1% per year / 2000 to 2004.

  • A. Vietnam had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
  • B. Vietnam, it had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
  • C. Vietnam, the country had an average growth in GDPof7.1%per year from 2000 to 2004.
  • D. Although Vietnam had an average growth in GDP of7.1%per year from 2000 to 2004.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>