YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Viết số phức \(\frac{1}{{{z^3}}}\)  ở dạng \(a + bi\) với \(a,b\in\mathbb{R}\) biết \(z=1+i\).

  • A. \(\frac{1}{{{z^3}}} = \frac{1}{2}i\)
  • B.  \(\frac{1}{{{z^3}}} = - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}i\)
  • C.  \(\frac{1}{{{z^3}}} = - \frac{1}{2}i\)
  • D. \(\frac{1}{{{z^3}}} = i\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\frac{1}{{{{\left( {1 + i} \right)}^3}}} = \frac{1}{{{i^3} + 3{i^2} + 3i + 1}} = \frac{1}{{ - i - 3 + 3i + 1}} = \frac{1}{{ - 2 + 2i}}}\\
  { = \frac{{2 + 2i}}{{ - 8}} =  - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}i}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON