YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) suafua và có khí bay lên

  • A. Fe + H2SO→ FeSO4 + H2
  • B. Fe + H2SO → Fe2SO4 + H2
  • C. Fe + H2SO → FeSO4 + S2
  • D. Fe + H2SO → FeSO4 + H2S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA