ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Việc tòa án thường đưa các vụ án đi xét xử lưu động thể hiện chủ yếu chức năng nào của pháp luật: 

  • A. Chức năng điều chỉnh các QHXH
  • B. Chức năng bảo vệ các QHXH 
  • C. Chức năng giao dục pháp luật 
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để giáo dục răn đe hành vi vi phạm pháp luật.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1