AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện ?

  • A. Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện 
  • B. Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện
  • C. Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy
  • D. Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>