AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc khai thác thế mạnh ở vùng đồng bằng sông Hồng cần phải 

  • A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, công nghiệp hóa trong sản xuất nông nghiệp
  • B. Nâng cao tay nghề lao động, phát huy kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp
  • C. Xây dựng công trình thủy lợi nâng cao năng xuất cây trồng
  • D. Phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>