AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vị trí của nguyên tố Al (Z=13) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

  • A. Ô 13, nhóm IIIA, chu kì 3. 
  • B. Ô 13, nhóm IIIB, chu kì 3.
  • C. Ô 13, nhóm IB, chu kì 3. 
  • D. Ô 13, nhóm IA, chu kì 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>