YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vi sinh vật quang tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

  • A. CO2, ánh sáng.
  • B. chất hữu cơ, ánh sáng.
  • C. CO2, hoá học.
  • D. chất hữu cơ, hoá học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA