• Câu hỏi:

  Vì sao trong vùng Tây Nguyên có tiềm năng thủy điện lớn

  • A. Vì có lượng nước chênh lệch lớn giữ hai màu
  • B. Vì bắt nguồn từ vùng núi cao hiểm trở
  • C. Vì có nhiều sông lớn chảy về các vùng lân cận 
  • D. Vì đoạn trung lưu chảy qua nhiều sườn dốc của các cao nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC