AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao ở những xứ lạnh, về mùa đông cá và những sinh vật khác vẫn sống được ở đáy hồ, mặc dù khi đó trên mặt hồ nước đã đóng băng?

  Lời giải tham khảo:

  Thông thường khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng chất lỏng giảm, chất lỏng nhẹ đi vì vậy trong cùng một khối chất lỏng phần nóng luôn nằm ở phía trên.

  Tuy nhiên đối với nước khi ở 4 độ C thì trọng lượng riêng của nước lớn nhất, vì thế vào mùa đông, cá và nhiều sinh vật khác vẫn sống được ở đáy hồ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>