AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao nghề muối phát triển mạnh ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ: 

  • A. Bờ biển dài tỉnh nào cũng có biển
  • B. Bờ biển khúc khuỷu, nhiều vùng vịnh
  • C. Có mùa khô nóng kéo dài
  • D. Độ muối của biển cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>