AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ điểm A, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB. Phát biểu nào dưới đây đúng?

  • A. Động năng của vật tại A lớn nhất 
  • B. Động năng của vật tại A bằng thế năng của vật tại B
  • C. Động năng của vật ở tại C là lớn nhất
  • D. Cơ năng của vật tại A nhỏ hơn tại C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>