AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vận tải đường sông thuận lợi nhất và được sử dụng với cường độ cao nhất mước ta là: 
   

  • A. Hệ thống sông Hồng-Thái Bình  
  • B. Hệ thống sông Mê Công-Đồng Nai   
  • C. Hệ thống sông Mã-Cả  
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>