• Câu hỏi:

  Vận động theo chu kì đồng hồ sinh học là?

  • A. phản ứng nhanh của cơ thể, có tính chất tự vệ hay bắt mồi.
  • B. sự di chuyển về phía ánh sáng của ngọn. 
  • C. sự di chuyển đỉnh, chóp của thân leo quấn quanh cọc dựa.
  • D. đặc tính vận động phù hợp với sự thay đổi nhịp điệu thời gian ngày, đêm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC