• Câu hỏi:

  Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về yếu tố?

  • A. Môi trường tự nhiên.
  • B. Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo.
  • C. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
  • D. Phương thức sản xuất, gồm cả sức sản xuẩ và quan hệ sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC