• Câu hỏi:

  Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

  • A. Bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN
  • B. Tháo xoắn phân tử ADN
  • C. Nối các đoạn Okazaki với nhau
  • D. Lắp ráp các nuclêôtit tự do theo NTBS với mỗi mạch khuôn của ADN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC