AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò  chủ yếu của axit abxixic (AAB)  là kìm hãm sự sinh trưởng của

  • A. Cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng
  • B. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở
  • C. Cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở
  • D. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA