AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ưu điểm của biện pháp sinh học là:

  • A. Rẻ tiền. Chi phí đầu tư ít
  • B. Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường
  • C. Hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường
  • D. Tất cả ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>