AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ứng động nở hoa của cây nghệ tây (Crocus) và cây tulip (Tulipa) nở ra vào lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối (do sự biến đổi của nhiệt độ) là kiểu ứng động:

  • A. Ứng động không sinh trưởng - nhiệt ứng động 
  • B. Ứng động không sinh trưởng - quang ứng động
  • C. Ứng động sinh trưởng - quang ứng động
  • D. Ứng động sinh trưởng - nhiệt ứng động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>