ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?

  • A. Văn nhật dụng                     
  • B. Văn chính luận                                      
  • C. Tuyên ngôn
  • D. Truyện
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 46

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1