YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là

  • A. Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào
  • B. Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ toàn bộ Đàng Trong
  • C. Đánh đổ chúa Nguyễn, chiến thắng quân Xiêm xâm lược
  • D. Đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, bước đầu làm suy yếu lực lượng của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA