• Câu hỏi:

  Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, đồng dồ đánh bao nhiêu tiếng chuông nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và tiếng chuông bằng số giờ?

  • A. 76
  • B. 78
  • C. 80
  • D. 82

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số tiếng chuông đồng hồ bằng S = 1+2+3+4+…+12 = 78 tiếng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC