YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, đồng dồ đánh bao nhiêu tiếng chuông nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và tiếng chuông bằng số giờ?

  • A. 76
  • B. 78
  • C. 80
  • D. 82

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số tiếng chuông đồng hồ bằng S = 1+2+3+4+…+12 = 78 tiếng

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 47120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA