AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

  • A. In dữ liệu
  • B. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu
  • C. Cập nhật dữ liệu
  • D. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA