AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây ta không có một tụ điện? 

  • A. Giữa hai bản kim loại là sứ.              
  • B. Giữa hai bản kim loại là không khí.
  • C. Giữa hai bản kim loại là nước vôi.          
  • D. Giữa hai bản kim loại là nước tinh khiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Nước vôi là dung dịch dẫn điện nên nếu ở giữa hai bản kim loại là nước vôi hệ không phải là một tụ điện.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>