• Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

  • A.

   Cho I2 vào dung dịch NaBr.

  • B.

   Cho Fe vào dung dịch HCl đặc, nguội.

  • C.

   Sục khí Cl2 vào dung dịch NaBr.

  • D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC