AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không có sự biến đổi chuyển động? 

  • A. Giảm ga cho xe máy chạy chậm lại.
  • B. Tăng ga cho xe máy chạy nhanh hơn.
  • C. Xe máy chạy đều trên đường thẳng.
  • D. Xe máy chạy đều trên đường cong.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>