AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trung ương thần kinh của phản xạ không điều kiện nằm ở đâu ?

  • A. Trụ não và hành tuỷ.
  • B. Tuỷ sống và trụ não.
  • C. Võ não và trụ não.
  • D. Tuỷ sống và hành tuỷ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>