YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trung tâm công nghiệp lớn thứ hai của vùng đồng bằng sông Hồng là 

   

  • A.  Hà Nội
  • B. Nam Định
  • C. Hưng Yên
  • D. Hải Phòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA