AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trữ năng thủy điện tương đối lớn của Tây Nguyên trên các sông 

   

  • A. Xê Xan, Xrê Pôk, Đồng Nai
  • B. Đà Rằng, Thu Bồn, Trà Khúc
  • C. Đồng Nai, Xê Xan, Đà Rằng
  • D. Xrê Pôk, Đồng Nai, Trà Khúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>