AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong xây dựng, người ta sử dụng dụng cụ nào để xác định phương thẳng đứng của một cột bê tông? 

  • A. Lực kế.
  • B. Thước vuông.
  • C. Dây chỉ dài.
  • D. Quả dọi gồm một quả nằng được buộc vào một sợi dây mảnh, nhẹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>