• Câu hỏi:

  Trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, nghề khia thác tổ yến chủ yếu phát triển ở đâu: 

  • A. Các đảo xa bờ từ Quảng Nam đến Khánh Hòa
  • B. Các đảo ven bờ từ Quảng Nam đến Khánh Hòa
  • C. Vùng núi Phía Tây
  • D. Các đảo xa bờ từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC