• Câu hỏi:

  Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì

  • A. Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng
  • B. Quần thể không thể rơi vào trạng thái suy giảm và không bị diệt vong
  • C. Khả năng sinh sản tăng do các cá thể đực, cái có nhiều cơ hội gặp nhau hơn
  • D. Quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC