AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành tự xưng Quốc phó và khét tiếng tham nhũng?

  • A. Trương Phúc Loan
  • B. Trương Phúc Tần
  • C. Trương Phúc Thuần
  • D. Trương Văn Hạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>