AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của vật rắn, ban đầu quả cầu có thể thả lọt qua vòng kim loại. Quả cầu có thể không lọt qua vòng kim loại nữa trong trường hợp nào dưới đây? 

  • A. Quả cầu bị làm lạnh. 
  • B. Quả cầu bị hơ nóng.
  • C. Vòng kim loại bị hơ nóng. 
  • D.  Quả cầu bị làm lạnh còn vòng kim loại bị hơ nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>